Ubezpieczenie rowerzysty

Większość rowerzystów wybierając się na przejażdżkę rowerową nie zastanawia się nad tym, że podczas podróży możemy doprowadzić do niebezpiecznego zdarzenia na drodze. Jeżeli podczas wycieczki rowerowej spowodujemy wypadek, czy też swoim działaniem przyczynimy się do szkody, będziemy zobowiązaniu pokryć koszty jej naprawy z własnych pieniędzy. Jeśli wykupimy polisę OC Rowerzysty, to koszty pokryje za nas ubezpieczyciel, wyliczy ich wysokość i wypłaci je poszkodowanemu.

Ubezpieczenie zdrowotne

Polisa ubezpieczenia zdrowotnego zazwyczaj obejmuje swoim działaniem uzyskanie opieki zdrowotnej oraz szeroko rozumianych świadczeń medycznych, które pozwalają na zachowanie zdrowia lub oferują ochronę przed skutkami chorób. Taka polisa jest dobrym rozwiązaniem, które pozwoli uzupełnić swoje zabezpieczenie o dodatkowe usługi – różne w zależności od potrzeb i propozycji Towarzystwa. Zazwyczaj w ofercie firm ubezpieczeniowych można znaleźć bardzo zróżnicowane indywidualne pakiety zdrowotne oraz pakiety dla pracowników zakładów pracy.

Ubezpieczenie komunikacyjne NNW

 Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków jest to produkt, który odnosi się nie do samochodu, tylko do ludzi. Ubezpieczenie NNW przypadku pakietu komunikacyjnego obejmuje kierowcę oraz pasażerów pojazdu. Polisa NNW nie jest obowiązkowa, więc jej wykupienie w odróżnieniu do ubezpieczenia OC wynika tylko z dobrej woli ubezpieczającego i jego podejścia do ryzyka. Zazwyczaj działanie polisy z zakresu ubezpieczenia NNW nie koliduje z pozostałymi. W praktyce oznacza to, że wypłacanie odszkodowania NNW jest niezależne od otrzymania odszkodowań z innych źródeł, np. Polisy OC/AC lub ZUS-u. Polisa ubezpieczenia NNW obejmuje swoim działaniem w przypadku uczestniczenia w wypadku, którego byłeś ofiarą, jak i sprawcą.

Ubezpieczenie komunikacyjne assistance

Jest to ubezpieczenie najbardziej bliskie naszemu sercu i często dostajemy zapytania dotyczące właśnie takiej ochrony. Ubezpieczenie assistance jest to dobrowolne ubezpieczenie samochodu, swoim zakresem obejmujące pomoc w szeregu nieprzewidzianych sytuacji w trasie, takich jak: awaria auta, zgubienie kluczyków, brak paliwa, uszkodzenia opony itp. Dzięki ubezpieczeniu assistance pomoc w takich sytuacjach jest dostępna przez 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu na terenie całej Polski, a także poza jej granicami. Jako serwis samochodowy, z pierwszej ręki wiemy jak bardzo awaryjne są dzisiejsze samochodu i jak dużo problemów takie awarie tworzą dla naszych klientów.