Typowe ubezpieczenie turystyczne jest zabezpieczeniem dla podróżujących w nieprzewidzianych zdarzeniach podczas podróży. Zazwyczaj swoim zakresem obejmuje takie czynności jak pomoc medyczna, polisa od następstw nieszczęśliwych warunków, utraty lub zniszczenia bagażu, a także różnego rodzaju usługi assistance. Większość polis ubezpieczenia turystycznego odnoszą się do osób planujących wyjazd na wakacje w kraju lub za granicą. W zależności od potrzeb ubezpieczenie turystyczne może obejmować zarówno podróżującego, bliskich oraz bagaże i sprzęt, który zabierany jest w podróż. Zakres polisy, która obejmuje ubezpieczenie turystyczne jest uzależniony jest od takich zmiennych jak, kontynent, który odwiedzamy, celu podróży itp. Standardowo ubezpieczenie turystyczne chroni w trakcie wyjazdu przed chorobą, wypadkiem, zniszczeniem lub zagubieniem bagażu.