Ubezpieczenie na życie i następstwa nieszczęśliwych wypadków, obejmują swoim zakresem zdarzenia m.in. takie jak śmierć osób bliskich np. rodziców/teściów, pobyt w szpitalu, narodziny dziecka, poważne zachorowania, operacje, uszczerbek na zdrowiu w wyniku następstwa nieszczęśliwego wypadku i inne.