Na terytorium jakich krajów obowiązuje ubezpieczenie OC ?

Ubezpieczenie OC obowiązuje na terenie Polski oraz państw będących sygnatariuszami Jednolitego Porozumienia Wielostronnego tj.: Andora, Austria, Azerbejdżan, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Słowacja, Słowenia, Wielka Brytania, Włochy, Węgry. Podróżując do tych państw, nie musisz dodatkowo kupować ubezpieczenia Zielona Karta.