Co wpływa na cenę ubezpieczenia OC ?

Każde Towarzystwo ubezpieczeniowe ustala swoje stawki ubezpieczenia OC, które zależą od wielu różnych czynników m.in: wiek i doświadczenie kierowcymiejsce zamieszkaniaposiadane zniżkiparametry samochodu ( marka, model, rok produkcji, pojemność silnika oraz przebieg samochodu) Najmniejsze ubezpieczenie zapłacą doświadczeni kierowcy, którzy przez lata bezszkodowej jazdy nabyli zniżki. Z wyższą ceną ubezpieczenia muszą liczyć...

Co powinno zawierać oświadczenie sprawcy kolizji ?

W sytuacji kolizji drogowej, jeśli kierowcy nie chcą wzywać policji i dojdą do porozumienia, można spisać oświadczenie sprawcy kolizji. Takie oświadczenie musi zawiera: opis kolizji (data i miejsce, opis okoliczności),dane poszkodowanego i sprawcy, dane ewentualnych świadków,nazwę towarzystwa polisy ubezpieczeniowej sprawcy,dane pojazdów, które brały udział w wypadku lub kolizji,podpis sprawcy. Można...

Co to jest franszyza integralna ?

Franszyza integralna to wartość szkody określona kwotowo lub procentowo, poniżej której towarzystwo nie wypłaci odszkodowania.

Co to jest pojazd historyczny i czy musi mieć OC?

Definicję pojazdu historycznego określa ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Aby pojazd był uznany za historyczny musi spełniać co najmniej jeden z warunków: pojazd zabytkowy ( wpisany do rejestru zabytków lub znajdować się w wojewódzkiej ewidencji zabytków a także wpisany do inwentarza muzealiów)pojazd mający...

Jakie zniżki OC dla pojazdu historycznego ?

Przy wyliczeniu składki OC dla pojazdu mechanicznego również obowiązują zniżki za bezszkodową jazdę. Cena zależy również od marki samochodu oraz wieku pojazdu. Na niższą cenę mogą również liczyć członkowie organizacji takich jak: Polski Związek Motorowy (PZM), Klub Pojazdów Zabytkowych (KPZ) oraz Klub Antycznych Automobili i Rajdów (CAAR). Jeśli Twój samochód...

Na terytorium jakich krajów obowiązuje ubezpieczenie OC ?

Ubezpieczenie OC obowiązuje na terenie Polski oraz państw będących sygnatariuszami Jednolitego Porozumienia Wielostronnego tj.: Andora, Austria, Azerbejdżan, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Słowacja, Słowenia, Wielka Brytania, Włochy, Węgry. Podróżując do tych...