Co to jest franszyza integralna ?

Franszyza integralna to wartość szkody określona kwotowo lub procentowo, poniżej której towarzystwo nie wypłaci odszkodowania.