Co powinno zawierać oświadczenie sprawcy kolizji ?

W sytuacji kolizji drogowej, jeśli kierowcy nie chcą wzywać policji i dojdą do porozumienia, można spisać oświadczenie sprawcy kolizji. Takie oświadczenie musi zawiera:

  • opis kolizji (data i miejsce, opis okoliczności),
  • dane poszkodowanego i sprawcy, dane ewentualnych świadków,
  • nazwę towarzystwa polisy ubezpieczeniowej sprawcy,
  • dane pojazdów, które brały udział w wypadku lub kolizji,
  • podpis sprawcy.

Można wstawić do pobrania gotowy wzór !!!