Co to jest pojazd historyczny i czy musi mieć OC?

Definicję pojazdu historycznego określa ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Aby pojazd był uznany za historyczny musi spełniać co najmniej jeden z warunków:

  • pojazd zabytkowy ( wpisany do rejestru zabytków lub znajdować się w wojewódzkiej ewidencji zabytków a także wpisany do inwentarza muzealiów)
  • pojazd mający co najmniej 40 lat
  • pojazd mający co najmniej 25 lat pod warunkiem, że posiada większość części oryginalnych (minimum 75%) i jest wycofany z produkcji od przynajmniej 15 lat
  • pojazd uznany przez rzeczoznawcę za pojazd unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji

Ubezpieczenie OC pojazdu historycznego jest obowiązkowe, jeśli planujemy poruszać się po drogach publicznych. Nie musimy wykupować ubezpieczenia na cały rok a jedynie wtedy, kiedy jest ono potrzebne. Przy pojazdach historycznych zawieramy umowę ubezpieczenia krótkoterminowego, jednak na czas nie krótszy niż 30 dni.