Ubezpieczenie Covid-19

Ubezpieczenie Covid-19

W dobie pandemii wirusa jaka szaleje na świecie, firma Generali bardzo szybko wyszła z inicjatywą, stworzyła całkiem nowy produkt – ubezpieczenie grupowe od wirusa Covid-19

Jest to nowe ubezpieczenie dedykowane pracodawcom. Mają oni możliwość objęcia ochroną wszystkich swoich pracowników w wieku do 70 lat. Ubezpieczenie zawieramy w formie grupowej bezimiennej, a składka sponsorowana jest w całości przez pracodawcę.

Grupowe ubezpieczenie COVID-19 w Generali dedykowane jest wszystkim branżom, bez żadnych wyjątków.

Zakres ubezpieczenia

Bez względu na wybór pakietu, jeśli właściwe służby medyczne zdiagnozują u Twoich pracowników wirusa COVID-19, pracownicy mogą liczyć na:

 • świadczenie w przypadku pobytu w szpitalu
 • organizację i opcjonalnie pokrycie kosztów usług assistance po hospitalizacji m. in.:
  • Pomoc domową
  • Opiekę nad dzieckiem
  • Opiekę nad osobą starszą
  • Transport medyczny
 • dodatkowe wsparcie psychologa dla każdego pracownika, który zetknął się w swoim otoczeniu z negatywnymi skutkami COVID-19

Korzyści pracodawcy

Realne wsparcie dla biznesu – Utrzymanie stanowisk pracy, niezbędnych dla funkcjonowania przedsiębiorstwa

Potwierdzenie prestiżu firmy – Wizerunek pracodawcy, który dba o bezpieczeństwo swoich pracowników

Uzupełnienie działań prewencyjnych – Żel, maseczka, ubezpieczenie

Proste, szybkie i zdalne zawarcie – Brak deklaracji, brak list pracowników

Korzyści pracownika

Realna pomoc – We Włoszech już 400 000 pracowników jest objętych ochroną ubezpieczeniową*

Rozszerzenie dotychczas funkcjonującego ubezpieczenia grupowego – większość dostępnych na rynku ubezpieczeń grupowych nie zawiera sytuacji wynikających z pandemii.

Ochrona już od pierwszego dnia po dniu akceptacji oferty – w tak niepewnym czasie i wirusie rozprzestrzeniającym się szybko to duża zaleta.

Dodatkowe wsparcie finansowe i szereg usług dodatkowych – W okresie rekonwalescencji dla osób dotkniętych koronawirusem

Wideokonsultacje – Pomoc dla wszystkich pracowników, również tych zdrowych